De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vormt de koepelorganisatie van alle gecertificeerde accountants in Nederland. De NBA doet tevens onderzoek naar de kwaliteit van accountantskantoren in Nederland via het College Kwaliteits Onderzoek. Wettelijke grondslag hiervoor vormt de Verordening Kwaliteitsonderzoek.

Een en ander impliceert dat ook Maiestas Accountants onder toezicht valt en dient te voldoen aan de wettelijke normen.