Accountants zijn gehouden aan regels bij de uitvoering van hun werkzaamheden. In dit kader zijn er Nadere Voorschriften en Verordeningen die hun wettelijke basis vinden in o.a. de Wet op het accountantsberoep en de Wet toezicht accountantsorganisaties.

Belangrijke voorschriften staan verder opgenomen in:

  • Nadere Voorschriften Controle en Overige Standaarden
  • Nadere Voorschriften Onafhankelijkheid
  • Nadere Voorschriften Permanente Educatie
  • Nadere Voorschriften Accountantskantoren
  • Verordening Gedragscode