De directie van Maiestas Accountants heeft een gedragscode opgesteld, die geldig is voor de directie en alle (tijdelijke) medewerkers van onze organisatie. De gedragscode is gebaseerd op de in Nederland geldende wet- en regelgeving voor accountants waarin eisen worden gesteld aan de integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag van bestuurders en medewerkers.

Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat regels alleen niet altijd ons gedrag kunnen bepalen – bij veel van de in de dagelijkse praktijk voorkomende situaties en bij complexe vraagstukken is niet altijd direct duidelijk wat de ‘juiste’ handelwijze is – ligt in deze gedragscode een primaire basis voor de gedragingen bij de uitvoering van onze werkzaamheden.