Maiestas Accountants beschikt over een deskundig team dat de hoogste standaarden hanteert als het gaat om kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid.

De uitvoering van werkzaamheden binnen ons kantoor geschiedt te allen tijde met inachtneming van de wettelijke bepalingen en van de van toepassing zijnde regelgeving. Ons Handboek Kwaliteit vormt het raamwerk voor het kwaliteitsbeleid van ons kantoor.

Accountants dienen hun kennis op peil te houden middels permanente educatie en staan onder toezicht van de AFM. Dit is conform de Naderende Voorschriften Permanente Educatie. Maiestas is zich bewust van haar verantwoordelijkheden en investeert continu in de kennis en kwaliteit van haar partners en medewerkers.