Maiestas Accountants werkt continu aan de kwaliteit van de dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaat. Maiestas heeft een klachtenregeling voor het in behandeling nemen en oplossen van klachten over de accountancy- en adviesdienstverlening.

U kunt hier onze klachtenregeling downloaden.