tm-04

ISA 600

Goed nieuws voor ondernemingen met buitenlandse deelnemingen!

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft recentelijk een aantal aanpassingen doorgevoerd in de tekst van ISA 600. Deze standaard is uitermate relevant voor de groepsaccountant van een internationale onderneming met meerdere deelnemingen in het buitenland.

In onze ogen geeft de nieuwe standaard ISA 600 de groepsaccountant de mogelijkheid om door een nauwkeurige risico-analyse meer focus aan te brengen in de omvang van de uit te voeren werkzaamheden. Het is populair gezegd niet langer noodzakelijk om ´alle posten plat te vinken´. Alles draait om een goede inschatting van de risico´s en internationale ondernemingen kunnen hier van profiteren. Door een goede samenwerking met de locale accountant, moet het ons inziens mogelijk zijn om de kosten voor de controle van de verschillende deelnemingen in het buitenland te verlagen. De nieuwe tekst van ISA 600 geeft de groepsaccountant hiervoor voldoende handreikingen.

Wij denken graag met u mee hoe de kosten van uw controle om laag kunnen, zonder concessies te doen aan de betrouwbaarheid van uw jaarrekening, de kwaliteit van onze controle en de deugdelijkheid van ons oordeel.

De wijziging van ISA 600 is ook van belang voor de account managers en juridisch adviseurs van Nederlandse trustkantoren, omdat zij hiermee belangrijke argumenten hebben om Nederland als favoriet vestigingsland te blijven promoten.