Onze Algemene Voorwaarden zijn gelijk aan de model voorwaarden van de NBA en zijn gedepondeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 26 juni 2017 onder nummer 41/2017.

Op verzoek kunnen wij u een kopie van onze Algemene Voorwaarden toesturen of download hieronder.

Algemene Voorwaarden